All Posts

Medierea nu are un rezultat si nu obliga la un rezultat; tertii ajuta partile sa ajunga ele insele la un acord.   

As the interdependence intensifies, the European project is seriously put to test due to asymmetric distribution of power.

The globalization of conflict created conditions for major changes in International Conflict Resolution (ICR) field.

Sfârşitul Războiului Rece a creat condiţii pentru transformări majore în domeniul Rezolvarii Conflictelor Internationale (RCI). La sfârşitul anilor ’90 abordările din domeniul RCI au primit pentru prima dată un loc central în politicile globale în contextul „noii ordini mondiale."

Medierea reprezinta cel mai eficient instrument pentru rezolvarea conflictelor  in contextul interdependentei asimetrice.

Formularea unei abordari teoretice sintetice, dezvoltand un model care se bazeaza pe convergenta premiselor rationaliste ale neo-liberalismului cu conceptia constructivismului moderat.

INNOVATIVE DIGITAL PUBLISHERS

Start publishing online.